Prosím čekejte...
Při terénních úpravách v roce 1939 byly odkryty zbytky základového zdiva původního kostela sv. Jana Křtitele. Ze snímku je patrná jejich poloha pod cestou kolem schodiště ku hlavnímu vchodu dnešního kostela. (klikni na obr.)
V srpnu 1944 odlehčoval spojenecký bombardér při návratu s mise. Puma dopadla do polí na „Kopaninách“. Při explozi byl vymrštěn ze svého místa kamenný hranečník. Ukázalo se, že se jedná o vrchní část gotického portálu zřejmě z původního kostela (dnes umístěn v chodbě farního úřadu).

Kaligrafický panel „Naše kostely“ od velehradského učitele Petra Fajkuse nalezen v roce 2014 při úklidu v márnici. Dříve byl zřejmě umístěn v interiéru kostela. Kliknutím na obrázek lze dosáhnout zvětšení.


Tato kopie byla pořízena podle originálu umístěného ve velehradském klášteře. Originál se však před lety ztratil. Náš obraz se tak stává významným umělěcko-historickým dokladem.

P. Filip Martin Zury, poslední velehradský opat, světitel současného kostela (amaterská kopie, olej na plátně, se signaturou J. Pojsl 55). Jednalo se o postrádanou položku farního inventáře. Byla nalezenou v roce 2014 při úklidu uzavřených prostor kostela.

Posloupnost kněží – správců farnosti

cisterciáci z Velehradu

Vidrman Bernard

Smrhola Eugen

Šáblík Vavřinec

P. Zikmund ? 

Brener Tecelin

Vidrman Bernard

Smrhola Eugen 

Dalmata František

Švejcar Šebestian 

Vallhofer Jan Nep.

Jakubec Alexander

Křepelka Kristofor

Šilhánek Bedřich 

Přibyslavský Benedikt

Koutný Jan Chrisostom

Dalmata František

Fiala Řehoř  

Land Michal

zrušení velehradského kláštera

období

1711 1712

1712 1717

1717 1718

1718 1722

1722 1727

1727 1728

1728 1729

1729 1730

1730 1734

1734 1735

1735 1737

1737 1738

1738 1741

1741 1743

1744 1750

1750 1753

1753 1772

1772 1784

diecezní kněží

Vokurka Karel Ludvík

Kukulinus Karel

Popp Ondřej

Dařílek Ludvík

Palsam Vincenc

Oštádal Martin

Hrubý Jan

Možný Josef

Bajar Rudolf

Neugebauer Jan

Nevřala Antonín

Loprais Tomáš

Slováček František

Hřebec Miroslav Daniel OFM

Honka Josef SDB

Suchomel Miroslav 

administrátor excurr.   

Daněk Vojtěch

Pavel Jagoš

P. Paweł Biliński

období

1784 1791

1792 1805

1806 1816

1817 1838

1838 1852

1852 1872

1872 1890

1890 1908

1909 1920

1920 1924

1924 1937

1937 1965

1965 1994

1994 2000

2000 2004


2004 2013

2013 2017

2017

2020P. Rudolf Bajar
P. Josef Možný
P. Antonín Nevřala
P. Tomáš Loprais
P. František Slováček
P. Miroslav Daniel Hřebec OFM
P. Josef Honka SDB

Výpomocní duchovní v době přespolní správy 2004 – 2013

P. Mirosl. Suchomel administrátor
P. Pavel Stuška, spirituál SGV
P. Michal Šálek spirituál SGV P. Jaroslav Sládek důchodce
P. Radim Kuchař spirituál SGV