Prosím čekejte...

Služby poskytované duchovní správou

  • Hlásání evangelia 
  • Slavení Eucharistie (mše sv.) 
  • Vysluhování svátostí (křest, sv. přijímání, svátost nemocných, svátost smíření, pomazání nemocných, církevní sňatek) 
  • Výuka náboženství ve škole a na faře 
  • Duchovní péče o dlouhodobě nemocné 
  • Poskytnutí prostoru pro činnost náboženských zájmových skupin a sdružení: matky s dětmi, „Svatojánek“ – společenství dětí předškolního věku, Mariánské večeřadlo, společenství „Cursillo“, společenství „Modlitby matek“, biblické hodiny a další podle zájmu a potřeby 
  • Církevní pohřeb 
  • Péče o památkové objekty, movitý a nemovitý majetek farnosti